Our Service
32,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Ha Noi Highway, An Phu Ward, Thu Duc City, HCM City
ID: LS20241264
18,000,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
No 8 Le Duc Tho, My Dinh 2, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam
ID: LS20241261
20,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
159 Ha Noi Highway , Thao Dien Ward, District 2, HCM City
ID: LS20231260
24,500,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
ID: LS20231259
22,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20231258
20,970,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Ha Noi Highway, An Phu Ward, Thu Duc City, HCM City
ID: LS20231257
65,000,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Nguyen Van Huong street, Thao Dien Ward, Dictrict 2, HCMC
ID: LS20231253
17,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Street 10, Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20231217
18,500,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20231252