Our Service
14,500,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
No. 01 Phan Van Dac Street, Thanh My Loi Ward, Distric 2, HCM City
ID: LS20220841
39,610,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Tay Ho Tay New Urban City, Ha Noi.
ID: LS20220838
23,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20220836
23,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20220837
17,000,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20220835
20,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20220834
41,940,000 vnd/tháng - 3 pn - 3 wc
Empire City, Thu Thiem, District 2, HCMC
ID: LS20220822
10,000,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Nguyen Xien Street, District 9, HCM City
ID: LS20220833
10,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 0 wc
ID: LS20220824